Fårflyttande

I december flyttar mina får till ett stall med lösdrift. De kan inte flytta innan för det är en bagge där och gör sitt jobb, sen skall han få flytta till eviga betenas ängar och då kan mina små donnor flytta dit. Fram tills dess får de klara sig med vindskyddet och den mat jag […]