Mellan Stehag och Eslöv en bit från väg 113 hittar man Bosarps Jär, en rullstensås med bokskog. Fint att promenera men inte så stort.

bosarpsjar1

bosarpsjar2

33