Mellan väg 11 och Väla shoppingcenter i Helsingborg hittar man Väla skog. Fint men ganska litet promenadområde i bokskog med sumpmark.

29