Det femte naturreservatet då, Klingavälsån. Det är fågelskyddsområde så man kan inte promenera direkt i reservatet men det finns massor av promenad i närheten, Revingehed och Vomb….massor alltså 🙂 .

Alla andra fotograferade fåglar så det gjorde jag också, denna drog många fotografer där den traskade om kring och åt.