Detta kanske en del inte vill läsa men här står det om hjärtfelet DCM som även förekommer hos Kelpie. För övrigt är DCM sällan förvärvat utan ärftligt. Så här kan man läsa från en studie på New Foundlandshundar: ”Fördelningen av fall inom familjer visar att sjukdomen har en stark ärftlig komponent och tyder dessutom på att DCM har en autosomal dominant arvsgång.”

Ett enkelt sätt att komma åt DCM är att vara försiktig med användandet av unga hanar. Tyvärr verkar aveln idag mer och mer gå mot att använda väldigt unga hanar och dessutom till flera kullar.